บริษัท เมโทรยูไนเต็ด จำกัด  
 

     ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันทางบริษัทฯได้มีการขยายธุรกิจ  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทางบริษัทฯ มีความต้องการรับบุคคลากร ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อมาร่วมงาน และพร้อมที่ จะก้าวเติบโตเคียงคู่ไปกับบริษัทฯ

 
         
  วิศวกรฝ่ายขาย ( Sales Engineer ) 1 ตำแหน่ง    
    คุณสมบัติผู้สมัคร    
   
 • เพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี?
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์การขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • เพศชายไม่มีภาระทางการทหาร
 • มีใบขับขี่รถยนต์และรถยนต์ส่วนตัว
 
   

 

รายละเอียดงาน

   
   
 • ติดต่อประสานงานให้คำแนะนำเรื่องสินค้าและบริการ
 • ติดต่อและเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
 • จัดทำใบเสนอราคารวมทั้งรายละเอียดอุปกรณ์
 • ติดตามการเสนอราคาชี้แจงรายละเอียดอุปกรณ์
 • ดูแลลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่
 • วางแผนงานขาย ปิดการขาย
 
         
  สามารถสมัครด้วยตนเองที่ บริษัทฯ ทางจดหมายหรืออีเมลล์ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ
     
     
    ตำแหน่งงานอื่นๆ > Click <

กลับสู่ด้านบน Back to top