สัมมนาสำนักชลประทานที่ 11
   

มื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ทางบริษัท ฯ ได้จัดการบรรยายให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักเครื่องกล สำนักชลประทานที่ 11 ในหัวข้อเรื่อง อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระโชก และ การป้องกันมอเตอร์ โดยมี นายชัยนริทร์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวนการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานในพิธี มีจำนวนผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน 35 ท่าน โดยมีนายคัมภีร์ เปรพิพัฒน์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

       
สำนักการระบายน้ำ สถานีสูบน้ำพระโขนง
    ทางบริษัท ฯ ได้จัดการบรรยายให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อเรื่อง อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระโชกและ
การป้องกันมอเตอร์และ โดยมีจำนวนผู้เข้ารับฟังการบรรยายจำนวน 20 ท่าน โดยมีนายคัมภีร์ เปรพิพัฒน์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

   

กลับสู่ด้านบน Back to top