บริษัท เมโทรยูไนเต็ด จำกัด  
 

     ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ประกอบตู้ไฟฟ้าและติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันทางบริษัทฯได้มีการขยายธุรกิจ  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทางบริษัทฯ มีความต้องการรับบุคคลากร ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อมาร่วมงาน และพร้อมที่ จะก้าวเติบโตเคียงคู่ไปกับบริษัทฯ

 
         
  วิศวกรไฟฟ้า ( Electrical Engineer ) 1 ตำแหน่ง    
    คุณสมบัติผู้สมัคร    
   
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี?
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และความสามารถในการออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง
 • มีความรู้และความสามารถในการออกแบบไฟฟ้าควบคุม
 • มีทักษะภาษาอังกฤษพอใช้
 • เพศชายไม่มีภาระทางการทหาร
 • มีใบขับขี่รถยนต์และสามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้
 • มีความรับผิดชอบสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะในการประสานงานและเจรจาต่อรอง
 
   

 

รายละเอียดงาน

   
   
 • ตรวจสอบ Spec และปริมาณเพื่อสั่งซื้อสินค้าให้ทันต่อความต้องการ
 • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมงานติดตั้ง
 • ถอดแบบประเมินราคา
 • ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง
 
         

 

  สามารถสมัครด้วยตนเองที่ บริษัทฯ ทางจดหมายหรืออีเมลล์ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ
     
     
    ตำแหน่งงานอื่นๆ > Click <

กลับสู่ด้านบน Back to top